Projektovanie stavieb, predaj zámkových dlažieb a betónových výrobkov

Projekcia

Odborne a radi pre Vás poskytneme nasledujúce služby:

 • vypracujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekt stavby pre stavebné povolenie, realizačnú dokumentáciu
  • pre občianske, bytové a zdravotnícke stavby
  • priemyselné stavby a technológie
  • energetické stavby a technológie
  • všeobecné stavby
 • ostatné architektonické a inžinierske služby
  • vyhotovenie dokumentácie súčasného stavu stavieb a technológií
  • prípravnú dokumentáciu, štúdie stavieb a technológií
  • dokumentáciu profesijných súborov z oblasti elektro, merania a regulácie, vody, kanalizácie, vykurovania, rozvodov plynu, potrubných prevádzkových rozvodov, zabezpečovacích systémov, priemyselnej televízie a pod.
  • vypracovanie konštrukčnej dokumentácie
  • inžinierska činnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie stavieb
  • posúdenie bezpečnosti strojových zariadení, návrh úprav strojových zariadení z hľadiska ich bezpečnosti pre potreby overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle platných predpisov a noriem oprávnenou právnickou osobou
  • vypracovanie technicko-prevádzkovej dokumentácie strojov a zariadení a ostatné podklady potrebné k certifikačnému konaniu, respektíve k preukázaniu zhody strojného zariadenia z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a k uvedeniu zariadenia do prevádzky
  • vypracovanie analýzy rizík
  • komplexné prevádzkové poriadky a návody na obsluhu strojov a zariadení
Názov akcie Investor
Modernizácia závodu KDZ Oščadnica Kysucké drevár.záv. Krasno n.Kysucou
Modernizácia II.tkáčovne Tatraľan Kežmarok
Núdzový zdroj ÚZNV Banská Bystrica
Čerpacia stanica pohon. hmôt PERSEID OIL Ing. Ivan Láni PERSEID L.Mikuláš
Výroba paneloblokov Ing.Šestina – SETA Ružomberok
Rekonštrukcia Májekovej chaty KST Ružomberok
Rekonštrukcia Nápravno-výchovného ústavu NVÚ Ružomberok
Výroba výliskov z práškovej metalurgie METALSINT, a.s., Dolný Kubín
Chladiaci uzol Bučina , a.s., Ružomberok
Modernizácia II. tkáčovne Texicom-RTZ, s.r.o., Ružomberok
Výroba stlačeného vzduchu LTZ, s.r.o., Revúca
Polyfunkčný dom Chicievič, Prievidza
Prestavba a nadstavba budovy ( PSP, RP ) Spoločná zdravotná poisť., Ružomberok
Lokálna informačná sieť, Bojnice Kúpele Bojnice, a.s.
Plynofikácia areálu ÚS NVÚ Ružomberok
Penzión, Lipt. Teplá JE-KO, Ružomberok
Plynofikácia haly, SK–Packaging Ružomberok SK – Packaging, s.r.o., Brezno
Optika Vokel E.Vokelová-Optika Vokel, Ružomberok
Tankodrom Martin Bystrička MO SR – SAMaV Bratislava
Rekonštrukcia kotolne – Rimavská Sobota Energobyt, s.r.o., Rimaská Sobota
Rekonštrukcia tankovej strelnice – VVP LEŠŤ MO SR – SAMaV – Banská Bystrica
Rekonštrukcia námestia Bánovce n.Bebravou Mesto Bánovce n. Bebravou
Expedícia výrobkov – objekt M2 METALSINT, a.s., Dolný Kubín
Zariadenie na výrobu absorbčných platní THERMOSOLÁR, Žiar n.Hronom
Nástrojáreň v objekte M2 METALSINT, a.s., Dolný Kubín
Striekacie linky výliskov z plastu TRIPLUS, s.r.o., Spišská Nová Ves
Letisko Sliač- rekonštrukcia hangáru Vítkovice MO SR – SAMaV
Výstavba galvanizačných liniek BEKAERT, a.s., Hlohovec
Vykurovanie a plynofikácia areálu L.Mikuláš RENTAKO, s.r.o., Bratislava
Inštalácia linky povrchových úprav L9 EUROFIL, s.r.o., Nitra
Lom kameniva Krásna Hôrka M.Balún-BAPA, Trstená
Plynová kotolňa Liptovské autodružstvo, L. Mikuláš
Rozšírenie parkovacích plôch Lamač McDonalds, Bratislava
Zvýšenie kapacity výkonu väzby ÚVV a ÚVTOS Ružomberok
Výroba plastových membrán MONARFLEX, s.r.o., Štúrovo
Rekonštrukcia kultúrneho domu OÚ Ivachnová
Linka na výrobu 3-vrstvových šalovacích dosiek DOKA Drevo, s.r.o., B. Bystrica
Kotolňa na drevný odpad a sušiareň reziva THERMOSPOR, s.r.o., L. Mikuláš
Konštrukcia žeriavových dráh HOVAL s.r.o., Istebné
Olejové hospodárstvo Scania Žilina JANRENT s.r.o. Bratislava
Rekonštrukcia ulíc J.Jesenského a Farská Mesto Bánovce n. Bebravou
Kogeneračný zdroj Cogen Žilina, Považský Chlmec ORCO Alfa a.s. Bratislava
Linka na výrobu plechoviek CROWN Packaging s.r.o. D.Streda
Rekonštrukcia vykurovania objektu ZŠ ZŠ Bystrická cesta Ružomberok
Teplovzdušný generátor Wienerberger Slov.tehelne Ružomberok
Plynová tunelová pec Wienerberger Slov.tehelne Ružomberok
Výrobno – obslužná hala C4 RETTENMEIER Tatra Timber L. Hrádok
Regenerácia sídliska Sever Mesto Bánovce n. Bebravou
Rekonštrukcia lávky cez Váh Obec Ivachnová
Kogeneračný zdroj Bratislava West Prvá rozvojová spoločnosť a.s. Bratislava
Regenerácia centrálnej mestskej zóny Mesto Bánovce n. Bebravou
Dokument starostlivosti o dreviny Obec Ivachnová
Centrum náhradnej starostlivosti Detské centrum Ružomberok
Rekonštrukcia bytového domu č. 1413, 1483, 1519 OSBD Považská Bystrica
Rekonštrukcia bytového domu č. 1517, 1522 Spoločenstvo vlastníkov Pov.Bystrica
Rekonštrukcia bytového domu č. 1430 IFM a.s. Bratislava
IBV Chodníčky Obec Ivachnová
Prášková lakovňa Conweco s.r.o. Martin
Úpravy strojovne kotolne Komterm Nižná
Prestavba administratívneho centra Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok

Prezentovaná projektová činnosť zachytáva len akcie väčšieho rozsahu. Okrem uvedených zväčša priemyselných stavieb bolo vypracované niekoľko desiatok projektov rodinných domov.

Budovu Spoločnej zdravotnej poisťovne v Ružomberku, ktorej projekt bol vypracovaný našou spoločnosťou, ocenil vo svojej reportáži aj časopis „Dom a byt“ v roku 2001.

V roku 2008 bola naša spoločnosť oslovená Slovenskou komorou architektov s ponukou, aby sme prihlásili na nomináciu zrealizované dielo, ktoré sme projektovali a podali návrh na ocenenie architektonického diela „Rekonštrukcia námestia Bánovce nad Bebravou“ v súťaži Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE*ZA*AR 2008.

POSÚDENIE BEZPEČNOSTI STROJOVÝCH ZARIADENÍ, NÁVRH ÚPRAV STROJOVÝCH ZARIADENÍ Z HĽADISKA ICH BEZPEČNOSTI A VYPRACOVANIE TECHNICKO-PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE STROJOV A ZARIADENÍ

Investor Strojové zariadenie
CRAEMER, s.r.o., Lipt. Mikuláš Vŕtacie stroje
Zváracie agregáty
Hydraulické lisy
Sústruhy
TRIPLUS, s.r.o., Spišská Nová Ves Lakovacie linky
EUROFIL, s.r.o., Nitra Drôtoťažné stroje
Linka povrchových úprav
METALSINT, a.s., Dolný Kubín Hydraulické lisy
INTREL, a.s., L. Mikuláš Drevoobrábacie stroje
THERMOSOLAR, s.r.o., Žiar n. Hronom Stroje na výrobu slnečných kolektorov
BEKAERT, a.s., Hlohovec Galvanizačné linky
Drôtoťažné stroje
Tvarovacie stroje
KAPPA, a.s., Štúrovo Paketovacie lisy
SWEDWOOD, s.r.o., L. Mikuláš Formátovacia linka
Lakovacia linka
Moriaca linka
Drevoobrábacie stroje
KB Paper, s.r.o., Štúrovo Linka na triedenie odpadového materiálu
RETTENMEIER TATRA TIMBER L. Hrádok Suchý triedič Justiewerk
Drevoobrábacie stroje
Sušiareň dreva
Linky na triedenie reziva
Linka na výrobu hranolov
SLOVTAN CONTRACT TANNERY, L. Mikuláš Žehliaci stroj
Striekacie linky
Vysekávací lis
Linka na úpravu kože
Brúsne linky
ŠPED – ELIT, s.r.o., Zvolen Drevoobrábacie stroje
COLLMA, s.r.o., Martin Linka na výrobu lepidiel
KOVOD RECYCLING, s.r.o., B. Bystrica Linka na spracovanie kovového odpadu
ZSNP, a.s. Žiar n. Hronom (záv. Finalcast) El. taviace pece
Kokilové lejacie stroje
Plynové taviace pece
Jadrovacie stroje
Plynové horáky pre ohrev panvy
KENDRION FERREX, Čadca Lisovacie linky
Ohýbacia a zváracia linka
Kovoobrábacie stroje
POHRONSKÉ STROJÁRNE, Hliník n. Hronom Linka na odmasťovanie, sušenie a lakovanie
MONARFLEX, s.r.o., Štúrovo Tkacie stroje, dúchacie fóliové stroje,
linka na výrobu viacvrstvových membrán,
prevíjacie a baliace linky, linka PVC
DANA GLACIER TRIBOMETAL, D. Kubín Linka GVK
Linka na vytvorenie šírky a jazýčka ložísk
A + M Slovakia, k.s. Nižná Automatický sústruh
WOODPAN, s.r.o., Šurany Drevoobrábacie stroje
PRP s.r.o. Veľký Krtíš Linka na spracovanie ihličnatej guľatiny
SILFOX Slovakia, s.r.o., Nitra Strihacie stroje, podlepovací stroj
EUROGABIONS s.r.o. Brezová pod Bradlom Stroje na výrobu peroviek zariadenia na mechanickú úpravu drôtených sietí,navíjacie a ukladacie zariadenia, linky na výrobu matracov
Slovenská akadémia vied, Bratislava Pec na ohrev práškových čapov
Zariadenie na tlakovú infiltráciu roztavených kovov
CONTITECH Vibration Control a.s. Dolné Vestenice Náložkové a vstrekovacie lisy, sekacie stroje
elektr.pece na predohrev náloží
CIKAUTXO s.r.o. Nové Zámky Priemyselná pračka gumových výrobkov
DOKA DREVO s.r.o. B.Bystrica Linka na výrobu lepených drevených masívov
Sapa Profily a.s. Žiar n.Hronom Prietlačné horizontálne lisy
MIBA Steeltec s.r.o. Vráble Plynové komorové a priebežné pece
BMS s.r.o. Veľké Zálužie Veľkopriemerová ohýbačka rúr pojazdná DN1200
MTA Slovakia s.r.o. Bánovce n.Bebravou Zariadenia na výrobu autodielov
KRAĽ s.r.o. Žilina Zariadenie na čapovanie dreva
Hi-Tech Slovakia s.r.o. Košice Portálový žeriav
GELIMA, a.s., L. Mikuláš Linka na výrobu želatiny