Projektovanie stavieb, predaj zámkových dlažieb a betónových výrobkov

O nás

Jednou z kľúčových aktivít našej s.r.o. je projektovanie stavieb. Táto činnosť je realizovaná odborne zdatnými, skôr i neskôr narodenými odborníkmi s príslušnými oprávneniami na vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Pri tvorbe projektovej dokumentácie sa teda stretáva skúsenosť s najnovšími trendami v oblasti projektovania a realizácie stavieb.
Vzhľadom k našej viac ako 30 ročnej praxi v oblasti projektovania sme schopní odborne zhotoviť projektovú dokumentáciu akejkoľvek stavby počnúc rodinným domom cez bytovku až k priemyselnej či technologickej stavbe. Poskytujeme poradenskú činnosť zdarma.

V prípade Vášho záujmu sme schopní ponúknuť :

 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie odsúhlasenia projektovej dokumentácie schvaľovacími orgánmi
 • získanie stavebného povolenia
 • dodávku stavebného materiálu
 • realizáciu stavby
 • zabezpečenie kolaudácie stavby

Ako jedna z mála organizácií na Slovensku sa zaoberáme dokumentačnou prípravou strojových zariadení na uvedenie do prevádzky z hľadiska ich bezpečnosti. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Technickou inšpekciou a.s. a TÜV Rheinland Slovensko s.r.o., ktoré pôsobia v oblasti inšpekcií a sú oprávnenými právnickými osobami na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle platných predpisov a noriem. Výsledkom tejto činnosti je certifikát o splnení bezpečnosti technického zariadenia.

 

Spoločnosť TEXING Prest, s.r.o. už viac ako 10 rokov ponúka kompletný sortiment betónových výrobkov využiteľných v bežnej stavebnej výrobe, pri budovaní spevnených plôch a v záhradnej architektúre. Vzhľadom k tomu, že obchodná činnosť firmy je špecializovaná na betónové výrobky, môžeme poskytnúť v regiónoch Liptov a Orava najväčší sortiment tohto tovaru od rôznych renomovaných výrobcov za výhodných podmienok s príslušným servisom. V našej ponuke sa nachádza cez 100 druhov zámkových dlažieb, veľký výber obrubníkov cestných aj parkových, platne, palisády, vegetačný oporný systém, oplotenie, odvodňovací systém, lavičky, kvetináče, odpadkové koše, osvetlenie, daľej šalovacie a murovacie tvárnice, stropné systémy.

Od roku 2002 sme rozšírili ponuku betónových výrobkov aj o sortiment ako kanalizačné rúry, vodomerné a kanalizačné šachty, žumpy rôznych rozmerov, betónové nádrže na ČOV.
Všetky výrobky v našej ponuke majú sprievodnú dokumentáciu a certifikát v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch a zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

Nemali by ste zabudnúť na to, že:

 • kvalitné betónové prvky záhradnej architektúry majú životnosť desiatky rokov, preto venujte dostatok času výberu výrobkov, farby, tvaru a povrchovej úpravy
 • pre získanie kvalitnej dláždenej plochy je dôležité správne prevedenie uloženia dlažby, ktorú Vám môže zabezpečiť naša firma

Predajný servis (bezplatný):

 • poradenská činnosť pre vonkajšie úpravy
 • uskladnenie zakúpeného tovaru s možnosťou postupného odberu
 • po dohode na mob. 0905 297 684 vieme zabezpečiť výdaj tovaru aj po 1600 hod. vrátane soboty
 • poskytnutie informačných materiálov

 

Ponúkané ďalšie služby:

 • realizácia pokládky zámkovej dlažby
 • návrh exteriérového riešenia a vytvorenia kladacieho plánu s výpočtom spotreby materiálu pri plochách nad 80m2
 • doprava zakúpeného tovaru na akékoľvek miesto v SR za úhradu

Veríme, že naša ponuka a kvalita výrobkov a služieb uspokojí aj Vás, náročných zákazníkov. Na spoluprácu sa tešia pracovníci firmy
TEXING Prest, s.r.o.