Projektovanie a realizacia stavie a technologii. Predaj zamkovych dlazieb a betonovych vyrobkov
 

Sídlo firmy

TEXING Prest, s.r.o.
Námestie slobody 8
034 01 Ružomberok

Ing. Dušan MIŠÍK, konateľ

 

tel./fax: 044/43 53 400
e-mail: texingprest@texingprest.sk
texingprest@stonline.sk

mobil: 0905 297 685

Predajňa betónových výrobkov, realizácia stavieb

TEXING Prest, s.r.o.
Bystrická cesta 25
(objekt bývalej Hyzy, 150 m za Kauflandom)
034 01 Ružomberok

Slavomír KYSEĽ - vedúci obchodu
Peter HANES - vedúci realizácie stavieb

 

tel./fax:044/43 23 481
e-mail:texingprest@texingprest.sk
texingprest@stonline.sk


mobil:0905 297 684
mobil:0907 392 555

 

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 7:00 - 15:30
Sobota: 7:00 - 12:00 (apríl až november)

GPS súradnice:
49°04'12.71"S
19°19'00.03"V

Jednou z kľúčových aktivít našej s.r.o. je projektovanie stavieb. Táto činnosť je realizovaná odborne zdatnými, skôr i neskôr narodenými odborníkmi s príslušnými oprávneniami na vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Pri tvorbe projektovej dokumentácie sa teda stretáva skúsenosť s najnovšími trendami v oblasti projektovania a realizácie stavieb.
Vzhľadom k našej viac ako 30 ročnej praxi v oblasti projektovania sme schopní odborne zhotoviť projektovú dokumentáciu akejkoľvek stavby počnúc rodinným domom cez bytovku až k priemyselnej či technologickej stavbe. Poskytujeme poradenskú činnosť zdarma.

V prípade Vášho záujmu sme schopní ponúknuť :

Ako jedna z mála organizácií na Slovensku sa zaoberáme dokumentačnou prípravou strojových zariadení na uvedenie do prevádzky z hľadiska ich bezpečnosti. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Technickou inšpekciou a.s. a TÜV Rheinland Slovensko s.r.o., ktoré pôsobia v oblasti inšpekcií a sú oprávnenými právnickými osobami na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle platných predpisov a noriem. Výsledkom tejto činnosti je certifikát o splnení bezpečnosti technického zariadenia.


Spoločnosť TEXING Prest, s.r.o. už viac ako 10 rokov ponúka kompletný sortiment betónových výrobkov využiteľných v bežnej stavebnej výrobe, pri budovaní spevnených plôch a v záhradnej architektúre. Vzhľadom k tomu, že obchodná činnosť firmy je špecializovaná na betónové výrobky, môžeme poskytnúť v regiónoch Liptov a Orava najväčší sortiment tohto tovaru od rôznych renomovaných výrobcov za výhodných podmienok s príslušným servisom. V našej ponuke sa nachádza cez 100 druhov zámkových dlažieb, veľký výber obrubníkov cestných aj parkových, platne, palisády, vegetačný oporný systém, oplotenie, odvodňovací systém, lavičky, kvetináče, odpadkové koše, osvetlenie, daľej šalovacie a murovacie tvárnice, stropné systémy.

Od roku 2002 sme rozšírili ponuku betónových výrobkov aj o sortiment ako kanalizačné rúry, vodomerné a kanalizačné šachty, žumpy rôznych rozmerov, betónové nádrže na ČOV.
Všetky výrobky v našej ponuke majú sprievodnú dokumentáciu a certifikát v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch a zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

Nemali by ste zabudnúť na to, že:
Predajný servis (bezplatný):

Ponúkané ďalšie služby:


Veríme, že naša ponuka a kvalita výrobkov a služieb uspokojí aj Vás, náročných zákazníkov. Na spoluprácu sa tešia pracovníci firmy
TEXING Prest, s.r.o.