\Projektovanie a realizacia stavie a technologii. Predaj zamkovych dlazieb a betonovych vyrobkov
 

Realizácia

TEXING Prest, s.r.o.
Bystrická cesta 25
(objekt bývalej Hyzy, 150 m za Kauflandom)
034 01 Ružomberok

 

tel.fax: 044/43 23 481
e-mail: texingprest@texingprest.sk

Kontaktné osoby

Peter HANES
Slavomír KYSEĽ
Ing. Dušan MIŠÍK

 

tel.: 0907 392 555
tel.: 0905 297 684
tel.: 0905 297 685

STAVEBNÁ ČINNOSŤ, POKLÁDKA ZÁMKOVÝCH DLAŽIEB

Na základe požiadaviek zákazníkov našej predajne betónových výrobkov a zámkových dlažieb sme pri rozširovaní našich služieb došli k presvedčeniu, že k celkovej spokojnosti našich zákazníkov prispeje aj ponúknutie zabudovania zakúpeného tovaru podľa ich požiadaviek. Preto od roku 2003 dokážeme ponúknuť:

K realizácii týchto prác sme vybavení príslušnou technikou a zariadeniami. Naši pracovníci absolvovali školenia v dodávateľských firmách vyrábajúcich betónové výrobky, s obdržaním certifikátu o zaškolení.


   R E F E R E N Č N Ý    L I S T:


Názov akcie Miesto stavby Rok
Exterier rodin.domu, dlažby, obklady, kanalizácia Pavčiná Lehota 2003
Plocha zo zámkovej dlažby pri rod.dome Lúžňanská cesta, Lipt.Osada 2003
Spevnená plocha a obklad sokla rod.domu Lipt.Revúce 2003
Spevnená plocha dvora rodinného domu Ivachnová 2004
Oplotenie z betón.tvárnic okolo rod.domu ul.Pod cintorínom, Rbk 2004
Inštalácia informačných panelov Mondi SCP , a.s., Rbk 2004
Oplotenie z betón.tvárnic a plocha zo zámkovej dlažby Kačkova ulica, Likavka 2005
Príjazdová komunikácia do predajne ABC-tepelná technika, Rbk 2005
Spojovací chodník Na výhliadke – Makovického ul. Mesto Ružomberok 2005
Parkoviská Kukučínová ulica Mesto Ružomberok 2006
Chodník Makovického ulica Mesto Ružomberok 2006
Parkovisko 80 b.j. Veľký Polík Mesto Ružomberok 2006
Oplotenie a spevnené plochy areálu Penzión Milady, Rbk 2007
Plochy a chodníky pre reštauráciou Restaurant Biely dom 2007
Spevnené plochy pri Obecnom úrade Ludrová 2007
Rekonštrukcia a vynovenie areálu Kostola Ružencovej Panny Márie Ružomberok, Černová 2007
Plochy a chodníky areálu kláštora L.Mikuláš, Okoličné 2008
Rekonštrukcia schodov Sárený-Nemocnica Mesto Dolný Kubín 2008
Rekonštrukcia okrasných múrikov kvetin.záhonov Mesto Dolný Kubín 2008
Oplotenie, plochy a chodníky Kultúrneho domu Obec Ivachnová 2008
Vstup do tržnice, dvor Savoy Adria Ružomberok 2008
Okolie kúpaliska Lúčky Obec Lúčky 2009
Diagnostické centrum príjazdová komunikácia Ružomberok 2009
Príjazdová komunikácia dvor do predajne COOP – Ľubochňa 2009
Spevnené plochy pri Obecnom úrade Švošov 2009
Oplotenie, plochy pri Obecnom úrade Obec Ivachnová 2009
Cintorín, chodníky Obec Ivachnová 2009
Chodníky pri Obecnom úrade Obec Turík 2010
Montáž betónového obkladu –exteriér RD Liptovské Revúce 2010
Rekonštrukcia lávky pre peších Obec Ivachnová 2010
Zemné práce, osadenie bazéna, spevnené plochy, schody Ružomberok 2010
Prístavba rodinného domu Partizánska Lupča 2010
Oplotenia z tvárnic (štiepaný betón) Ružomberok, Lisková, P.Lupča 2010
Spevnené plochy pri rodinných domoch Ružomberok, L.Lúžna, Lúčky 2010