Projektovanie a realizacia stavie a technologii. Predaj zamkovych dlazieb a betonovych vyrobkov
 

Projekcia

TEXING Prest, s.r.o.
Námestie slobody 8
034 01 Ružomberok

 

tel./fax: 044/43 53 400
e-mail: texingprest@texingprest.sk
texingprest@stonline.sk

Kontaktné osoby

Ing. Dušan MIŠÍK
Ing. Juraj MARTINISKO

 

tel.:0905 297 685
tel.:0907 805 372

Odborne a radi pre Vás poskytneme nasledujúce služby:


  


R e f e r e n c i e - projekcia :


Názov akcie Investor Rok
Modernizácia závodu KDZ Oščadnica Kysucké drevár.záv. Krasno n.Kysucou 1988
Modernizácia II.tkáčovne Tatraľan Kežmarok 1990
Núdzový zdroj ÚZNV Banská Bystrica 1991
Čerpacia stanica pohon. hmôt PERSEID OIL Ing. Ivan Láni PERSEID L.Mikuláš 1996
Výroba paneloblokov Ing.Šestina - SETA Ružomberok 1996
Rekonštrukcia Májekovej chaty KST Ružomberok 1997
Rekonštrukcia Nápravno-výchovného ústavu NVÚ Ružomberok 1997
Výroba výliskov z práškovej metalurgie METALSINT, a.s., Dolný Kubín 1997
Chladiaci uzol Bučina , a.s., Ružomberok 1998
Modernizácia II. tkáčovne Texicom-RTZ, s.r.o., Ružomberok 1999
Výroba stlačeného vzduchu LTZ, s.r.o., Revúca 1999
Polyfunkčný dom Chicievič, Prievidza 1999
Prestavba a nadstavba budovy ( PSP, RP ) Spoločná zdravotná poisť., Ružomberok 2000
Lokálna informačná sieť, Bojnice Kúpele Bojnice, a.s. 2000
Plynofikácia areálu ÚS NVÚ Ružomberok 2000
Penzión, Lipt. Teplá JE-KO, Ružomberok 2001
Plynofikácia haly, SK–Packaging Ružomberok SK – Packaging, s.r.o., Brezno 2001
Optika Vokel E.Vokelová-Optika Vokel, Ružomberok 2001
Tankodrom Martin Bystrička MO SR – SAMaV Bratislava 2002
Rekonštrukcia kotolne - Rimavská Sobota Energobyt, s.r.o., Rimaská Sobota 2002
Rekonštrukcia tankovej strelnice – VVP LEŠŤ MO SR - SAMaV – Banská Bystrica 2002
Rekonštrukcia námestia Bánovce n.Bebravou Mesto Bánovce n. Bebravou 2002
Expedícia výrobkov - objekt M2 METALSINT, a.s., Dolný Kubín 2003
Zariadenie na výrobu absorbčných platní THERMOSOLÁR, Žiar n.Hronom 2003
Nástrojáreň v objekte M2 METALSINT, a.s., Dolný Kubín 2003
Striekacie linky výliskov z plastu TRIPLUS, s.r.o., Spišská Nová Ves 2003
Letisko Sliač- rekonštrukcia hangáru Vítkovice MO SR - SAMaV 2004
Výstavba galvanizačných liniek BEKAERT, a.s., Hlohovec 2004
Vykurovanie a plynofikácia areálu L.Mikuláš RENTAKO, s.r.o., Bratislava 2004
Inštalácia linky povrchových úprav L9 EUROFIL, s.r.o., Nitra 2004
Lom kameniva Krásna Hôrka M.Balún-BAPA, Trstená 2005
Plynová kotolňa Liptovské autodružstvo, L. Mikuláš 2005
Rozšírenie parkovacích plôch Lamač McDonalds, Bratislava 2005
Zvýšenie kapacity výkonu väzby ÚVV a ÚVTOS Ružomberok 2005
Výroba plastových membrán MONARFLEX, s.r.o., Štúrovo 2006
Rekonštrukcia kultúrneho domu OÚ Ivachnová 2006
Linka na výrobu 3-vrstvových šalovacích dosiek DOKA Drevo, s.r.o., B. Bystrica 2006
Kotolňa na drevný odpad a sušiareň reziva THERMOSPOR, s.r.o., L. Mikuláš 2006
Konštrukcia žeriavových dráh HOVAL s.r.o., Istebné 2007
Olejové hospodárstvo Scania Žilina JANRENT s.r.o. Bratislava 2007
Rekonštrukcia ulíc J.Jesenského a Farská Mesto Bánovce n. Bebravou 2007
Kogeneračný zdroj Cogen Žilina, Považský Chlmec ORCO Alfa a.s. Bratislava 2007
Linka na výrobu plechoviek CROWN Packaging s.r.o. D.Streda 2007
Rekonštrukcia vykurovania objektu ZŠ ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 2008
Teplovzdušný generátor Wienerberger Slov.tehelne Ružomberok 2008
Plynová tunelová pec Wienerberger Slov.tehelne Ružomberok 2008
Výrobno – obslužná hala C4 RETTENMEIER Tatra Timber L. Hrádok 2008
Regenerácia sídliska Sever Mesto Bánovce n. Bebravou 2009
Rekonštrukcia lávky cez Váh Obec Ivachnová 2009
Kogeneračný zdroj Bratislava West Prvá rozvojová spoločnosť a.s. Bratislava 2009
Regenerácia centrálnej mestskej zóny Mesto Bánovce n. Bebravou 2009
Dokument starostlivosti o dreviny Obec Ivachnová 2010
Centrum náhradnej starostlivosti Detské centrum Ružomberok 2010
Rekonštrukcia bytového domu č. 1413, 1483, 1519 OSBD Považská Bystrica 2010
Rekonštrukcia bytového domu č. 1517, 1522 Spoločenstvo vlastníkov Pov.Bystrica 2010
Rekonštrukcia bytového domu č. 1430 IFM a.s. Bratislava 2010
IBV Chodníčky Obec Ivachnová 2010
Prášková lakovňa Conweco s.r.o. Martin 2010
Úpravy strojovne kotolne Komterm Nižná 2010
Prestavba administratívneho centra Slovenský zväz záhradkárov Ružomberok 2010

Prezentovaná projektová činnosť zachytáva len akcie väčšieho rozsahu. Okrem uvedených zväčša priemyselných stavieb bolo vypracované niekoľko desiatok projektov rodinných domov.

Budovu Spoločnej zdravotnej poisťovne v Ružomberku, ktorej projekt bol vypracovaný našou spoločnosťou, ocenil vo svojej reportáži aj časopis „Dom a byt“ v roku 2001.

V roku 2008 bola naša spoločnosť oslovená Slovenskou komorou architektov s ponukou, aby sme prihlásili na nomináciu zrealizované dielo, ktoré sme projektovali a podali návrh na ocenenie architektonického diela „Rekonštrukcia námestia Bánovce nad Bebravou“ v súťaži Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE*ZA*AR 2008.

POSÚDENIE BEZPEČNOSTI STROJOVÝCH ZARIADENÍ, NÁVRH ÚPRAV STROJOVÝCH ZARIADENÍ Z HĽADISKA ICH BEZPEČNOSTI A VYPRACOVANIE TECHNICKO-PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE STROJOV A ZARIADENÍ

Investor Strojové zariadenie
CRAEMER, s.r.o., Lipt. Mikuláš Vŕtacie stroje
Zváracie agregáty
Hydraulické lisy
Sústruhy
TRIPLUS, s.r.o., Spišská Nová Ves Lakovacie linky
EUROFIL, s.r.o., Nitra Drôtoťažné stroje
Linka povrchových úprav
METALSINT, a.s., Dolný Kubín Hydraulické lisy
INTREL, a.s., L. Mikuláš Drevoobrábacie stroje
THERMOSOLAR, s.r.o., Žiar n. Hronom Stroje na výrobu slnečných kolektorov
BEKAERT, a.s., Hlohovec Galvanizačné linky
Drôtoťažné stroje
Tvarovacie stroje
KAPPA, a.s., Štúrovo Paketovacie lisy
SWEDWOOD, s.r.o., L. Mikuláš Formátovacia linka
Lakovacia linka
Moriaca linka
Drevoobrábacie stroje
KB Paper, s.r.o., Štúrovo Linka na triedenie odpadového materiálu
RETTENMEIER TATRA TIMBER L. Hrádok Suchý triedič Justiewerk
Drevoobrábacie stroje
Sušiareň dreva
Linky na triedenie reziva
Linka na výrobu hranolov
SLOVTAN CONTRACT TANNERY, L. Mikuláš Žehliaci stroj
Striekacie linky
Vysekávací lis
Linka na úpravu kože
Brúsne linky
ŠPED - ELIT, s.r.o., Zvolen Drevoobrábacie stroje
COLLMA, s.r.o., Martin Linka na výrobu lepidiel
KOVOD RECYCLING, s.r.o., B. Bystrica Linka na spracovanie kovového odpadu
ZSNP, a.s. Žiar n. Hronom (záv. Finalcast) El. taviace pece
Kokilové lejacie stroje
Plynové taviace pece
Jadrovacie stroje
Plynové horáky pre ohrev panvy
KENDRION FERREX, Čadca Lisovacie linky
Ohýbacia a zváracia linka
Kovoobrábacie stroje
POHRONSKÉ STROJÁRNE, Hliník n. Hronom Linka na odmasťovanie, sušenie a lakovanie
MONARFLEX, s.r.o., Štúrovo Tkacie stroje, dúchacie fóliové stroje,
linka na výrobu viacvrstvových membrán,
prevíjacie a baliace linky, linka PVC
DANA GLACIER TRIBOMETAL, D. Kubín Linka GVK
Linka na vytvorenie šírky a jazýčka ložísk
A + M Slovakia, k.s. Nižná Automatický sústruh
WOODPAN, s.r.o., Šurany Drevoobrábacie stroje
PRP s.r.o. Veľký Krtíš Linka na spracovanie ihličnatej guľatiny
SILFOX Slovakia, s.r.o., Nitra Strihacie stroje, podlepovací stroj
EUROGABIONS s.r.o. Brezová pod Bradlom Stroje na výrobu peroviek zariadenia na mechanickú úpravu drôtených sietí,navíjacie a ukladacie zariadenia, linky na výrobu matracov
Slovenská akadémia vied, Bratislava Pec na ohrev práškových čapov
Zariadenie na tlakovú infiltráciu roztavených kovov
CONTITECH Vibration Control a.s. Dolné Vestenice Náložkové a vstrekovacie lisy, sekacie stroje
elektr.pece na predohrev náloží
CIKAUTXO s.r.o. Nové Zámky Priemyselná pračka gumových výrobkov
DOKA DREVO s.r.o. B.Bystrica Linka na výrobu lepených drevených masívov
Sapa Profily a.s. Žiar n.Hronom Prietlačné horizontálne lisy
MIBA Steeltec s.r.o. Vráble Plynové komorové a priebežné pece
BMS s.r.o. Veľké Zálužie Veľkopriemerová ohýbačka rúr pojazdná DN1200
MTA Slovakia s.r.o. Bánovce n.Bebravou Zariadenia na výrobu autodielov
KRAĽ s.r.o. Žilina Zariadenie na čapovanie dreva
Hi-Tech Slovakia s.r.o. Košice Portálový žeriav
GELIMA, a.s., L. Mikuláš Linka na výrobu želatiny